Nauka w Studium trwa cztery semestry, odbywa się w formie zajęć teoretycznych (wykłady) oraz zajęć praktycznych (ćwiczenia, latoratoria, praktyki zawodowe). Laboratoria i ćwiczenia są prowadzone w małych grupach (po max. 11 osób), każdy ze słuchaczy ma zapewniony indywidualny dostęp do komputera i urządzeń sieciowych. Nauczanie odbywa się według programów dla zawodów: technik informatyk, technik rachunkowości i obowiązujących w szkołach publicznych, uzupełnionych wykładami autorskimi wykładowców studium. Wybrane zajęcia w Studium prowadzą nauczyciele akademiccy: Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i innych wyższych uczelni warszawskich.

Po zakończeniu nauki absolwenci studium uzyskują świadectwo ukończenia

Policealnego Studium Informatyki i Rachunkowości
w Warszawie
o dwuletnim okresie nauczania

Od roku 2004, zajęcia z wybranych przedmiotów są prowadzone z wykorzystaniem internetu.

Studium patronuje kursom: z zakresu rachunkowości i wykorzystania narzędzi oraz metod informatyki, organizowanym przez firmę oświatową INTER GLOBAL OŚWIATA sp. z o.o. Uczestnicy kursów otrzymują zaświadeczenia.

 
 
Podania i dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie Studium
przy ul. Sędziowskiej 1 w Warszawie,
tel./fax (+48) 22-825-10-21, lub korespondencyjnie, wysyłając e-mail z danymi i kopiami załączników wymienionymi w zakładce REKRUTACJA
Na absolwentów czekają atrakcyjne miejsca pracy.
Ukończenie Studium pomaga w nauce w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomicznych, informatycznych i zarządzania.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń albo napisz do nas wykorzystując adres e-mail lub formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT:
***
 
 
....spis stron